FLEXOWELL®

Snabbare, renare och mer ekonomiskt

FLEXOWELL®-banden är avsedda för horisontell, brant och lodrät transport av löst gods av alla typer – från grov kol eller malm, sten, grov sand eller gödsel till säd. Kornstorlekarna kan variera från tunt, mjöligt material upp till 400 mm. Kapaciteter från 1m³/h upp till 6. 000 t/h. Lyfthöjd upp till 500 m är möjliga.

FLEXOWELL®-banden kan fås i normal svart kvalitet med hög rivhållfasthet, men kan även fås i värmebeständigt, oljebeständigt eller flamhärdigt utförande.


Användningsområden:

 • Kol- och träspånskraftverk
 • Gruvdrift, kol och malm
 • Schaktning för tunnel- och gruvindustrin
 • Stålindustrin
 • Lastning och lossning av fartyg, fartygstransfer
 • Sandberedning i gjuterier
 • Silobeskickning
 • Hängtransport i dagbrott
 • Avfallsåtervinning, marksanering och vattenrening
 • Horisontell transport av stora volymer


Produktutbud:

För den optimala lösningen finns det fem olika bandtyper, gummikvaliteter, kanter och profiler för respektive tillämpning.

 • Typ XE: Används i mindre FLEXOWELL®-anläggningar.
 • Typ XOE: Är verksam mot tvärsgående böjningar som vid avlänkningsskivor och rullar för stubbar.
 • Typ XDE: Används endast i specialtillämpningar.
 • Typ XUE: Förminskar tvärgående böjning vid återflöde över stödskivor eller innanliggande dragrullar. I regel enbart för band utan profiler.
 • Typ XST: Används för alla bärighetskrav över 1 000 N/mm med kanter typ ES och profiler upp till 600 mm.


The FLEXOWELL®-tekniken har alla rekord inom transport av löst gods...

 • Utrustning av de flesta anläggningarna: Över 60 000 över hela världen
 • Störst erfarenhet: FLEXOWELL®-tekniken har använts sedan 1964
 • Störst effekt: 276 m vertikalt upp till 2 000 t/h
 • Lodrät matning: Upp till 500 m möjligt
 • Största bandbredd: 3,2 m
 • Största bandhållfasthet: Upp till 8 600 N/mm
 • Minsta bandtänjning: Tack vare högsta väv- eller stålinslag
 • Högsta kanter: Upp till 630 mm
 • Högsta profil: Upp till 600 mm
 • Används över hela världen: Hittills i upp till 45 länder


Fördelar för anläggningstillverkare och -innehavare:

 • Snabb installation
 • Färre materialövergångsstationer
 • Lång livslängd
 • Låg energiförbrukning
 • Tyst gång
 • Servicevänlig
 • Miljövänlig


En av de största fördelarna med FLEXOWELL®-bandet är att en bandtransportanläggning med ett enda band en eller flera gånger kan ledas i det närmaste horisontellt i en stigning eller tvärt om.

 

FLEXOWELL® – Snabbare, renare och mer ekonomiskt

FLEXOWELL® – Snabbare, renare och mer ekonomiskt

FLEXOWELL®-band med mellanlist, 2 grustransporter på vardera 80 t/h

FLEXOWELL® – Faster, Cleaner, Economical

Tunnelbygge kalksten 1200 t/h

FLEXOWELL® – Faster, Cleaner, Economical

Betongblandningsanläggning, dosering – tilläggsämnen, 200 t/h