Modulärt system för temperaturbeständiga transportband

med isoleringsskiktet HEAT CONTROL

Vid transport av heta material kan termisk nedbrytning av gummiskikten och smältning av stommen resultera i att bandet skadas och slutar fungera. Det modulära systemet innebär att transportband kan byggas med olika komponenter beroende på typ av användning.

Kombinationen av särskilt anpassade material ger utmärkt hållbarhet även vid mycket höga temperaturer. Det innovativa isoleringsskiktet HEAT CONTROL kan minska temperaturöverföringen mot stommen med upp till 40°C. Den höga smältpunkten hos glasfiber eller basaltfiber (GF/BF) skyddar bandet vid transport av glödande material.

  • Flexibla sammansättningsmöjligheter
  • isoleringsskiktet HEAT CONTROL
  • Variabelt antal skikt i glasfiber (GF) eller basaltfiber (BF)
  • Möjlighet att kombinera HEAT CONTROL med glasfiber/basaltfiber
  • Oberoende av skyddets typ
  • Finns också i eldbeständigt samt olje- och kemikalietåligt utförande

 

Modulärt system för temperaturbeständiga transportband

1. Vulkan CLASSIC / PRIME / OPTIMUM
2. Basaltfiber (BF)
3. Isoleringsskiktet HEAT CONTROL
4. Textilförstärkning
5. Mellanliggande gummi
6. Textilförstärkning
7. Vulkan CLASSIC / PRIME / OPTIMUM