Rulltransportband

Det helslutna bandet

I de nyutvecklade rulltransportbanden har alla fördelar hos de konventionella bandmatarna förenats. Därtill kommer ytterligare systemavhängiga fördelar som ur tekniskt och ekonomiskt hänseende ger ett optimalt transportsystem. Rulltransportbandet består av beprövade delar så att den höga tillförlitligheten hos de tidigare godstransportenheterna uppnås.

 

Egenskaper:

 • Kompakt konstruktion
 • Transportbandet är utformat som ett rullband
 • Skyddar miljö och transportgods
 • Klarar transporter i stigningar upp till ca 30° (beroende på transportgodset)
 • Flexibel linjedragning med skarpa horisontella kurvor och små vertikala radier
 • Inget behov av bandövergångar och täckkonstruktioner
 • Skyddar miljön vid transport av farligt, kontaminerat, dammigt eller starkt luktande material
 • Skyddar transportgodset mot regn, snö och vind
 • Skyddar transportgodset mot avdunstning och felaktigheter på grund av att delar faller bort eller läggs till
 • Litet platsbehov tack vare kompakt konstruktion
 • Mataren klarar skarpa kurvor och kan därmed anpassas väl till terrängen
 • Övergångar krävs ej
 • Stor lutningsvinkel utan profilering av transportbandet
 • Hög hållfasthet hos rullbanden, vilket möjliggör stora axelavstånd utan mellanövergångar
 • Korta spännvägar för transportbandet
 • Stabil gång hos bandet och god tätning av överlappande zoner tack vare en särskild konstruktion på dragbäraren i bandet
 • Eftersom systemet är slutet krävs i regel ingen inbyggnad

 

Användningsområden:

 • Cementindustrin
 • Kraftverk
 • Avfallshantering
 • Kemisk industri

 

Produktutbud:

 • I olika utföranden och med olika mått upp till 2100 mm bredd
 • För olje- och fetthaltigt transportgods
 • För transportband i temperaturområdet från -45 till +200°C

 

Rulltransportband   Det helslutna bandet