RopeCon®

Det innovativa transportsystemet för svår terräng för skydd av miljön

RopeCon®-transportbandsystemet är en kombination av transportband och linbana. Det förenar fördelarna med båda systemen och klarar därmed stora höjdskillnader med få stödpunkter och stora transportvolymer. ”I jämförelse med andra transportmedel är Ropecon®-systemet extra miljövänligt och ger fördelar överallt där en hög transportvolym krävs i svår terräng eller över skogar och breda floder”, förklarar Jozsef Papp, verksamhetsansvarig för segmentet Mining World hos ContiTech Transportbandsysteme GmbH.

Exempel: På Jamaica används världens största RopeCon®-anläggning för bauxitutvinning. Tack vare möjligheten till transport över långa sträckor som ContiTech ger, kunde inte bara den ursprungliga infrastrukturen behållas, dessutom sparar man in otaliga lastbilstransporter. Höjdskillnaden från utvinningsplatsen till avlastningsplatsen sörjer för att energin matas tillbaka till nätet – upp till 1 300 kW per timme.

 

Egenskaper:

 • RopeCon®-systemet förenar fördelarna med välbeprövad linbaneteknik med transportbandets fördelar.
 • Ett transportband med kanter med integrerade hjul löper på linor i en linbana över stödpelare ovanför svår terräng.
 • Minimal damm- och bullerutveckling
 • Låga drifts- och underhållskostnader
 • Platsbehovet reduceras till ett minimum
 • Få ingrepp i miljön

 

Användningsområden:

 • Styck- och lösgods av alla typer
 • Transportsträckor upp till 20 km i en sektion
 • Matningsvolym upp till 20 000 t/h
 • Enkelt att passera gator, järnvägar, floder eller andra hinder
 • Stödavstånd upp till 2000 m

 

ContiTech broschyrer om Specialtillämpningar

RopeCon® Det innovativa transportsystemet för svår terräng för skydd av miljön

RopeCon® Det innovativa transportsystemet för svår terräng för skydd av miljön

RopeCon® Det innovativa transportsystemet för svår terräng för skydd av miljön

RopeCon® Det innovativa transportsystemet för svår terräng för skydd av miljön