SICON®

Rent, säkert och med en kurvtagningsförmåga upp till 180°

SICON® transportband kan monteras mycket flexibelt och kan anpassas till alla miljöer. Det går att passera hörn och kanter utan extra övergångar med kurvradier på en meter. Detta gör det möjligt att klara stora höjdskillnader i trånga utrymmen genom att sträckorna dras enligt serpentinmetoden.

 

Egenskaper:

 • Klarar stora höjdskillnader i trånga utrymmen
 • Inget behov av omlastningsstationer tack vare god kurvtagningsförmåga
 • Ingen nedsmutsning tack vare en sluten retur
 • System för tvåvägstransport: Bandet kan lastas I båda riktningarna, olika sträckningar för dit- och tillbakavägen är möjliga
 • Inga dammemissioner
 • Skyddar känsligt transportgods
 • Enkel upphängning av det lätta och flexibla transportbandet, självcentrerande mellan de vertikala stödrullar och de vinklade bärrullarna
 • Stigningsvinkel upp till 35°
 • Reducering av bandspänningen tack vare montering av flera drivningsstationer (i kurvor med minst 90° omslutning)
 • Självrengörande band
 • Transport genom 180°-kurvor med mindre än 1 m radie
 • Många pålastnings- och avlastningsmöjligheter
 • Jämn belastning och hög hastighet

 

Användningsområden:

 • Byggindustrin
 • Energitillämpningar
 • Cellulosaindustrin
 • Stål-/metallindustrin
 • Gruvor/dagbrott
 • Foder industrin
 • Processindustrin

 

Produktutbud:

 • SICON® 100
 • Bandbredd från 650 – 1200mm (0-100m³/h)
 • SICON® 1000
 • Bandbredd från 800 – 1400mm (50-500m³/h)

 

ContiTech broschyrer om specialtransportband

SICON®