Anläggningsskydd

Korrosions- och slitageskydd för transportbandsanläggningar

Anläggningens yta utsätts för korrosion och slitage. Genom användningen av Correx-material förlängs anläggningens livslängd. Anläggningens underhållsintervall förkortas.

Correx® med blank yta och kontaktskikt

Användning

  • Trumyta för trummor utan drivning
  • Slitageskydd
  • Korrosionsskydd
  • Standardprogram
Produktutbud
  Längd
m
Bredd
mm
Tjocklek
mm
Shore-hårdhet
Shore A
Extra 10 1200*/2000 4*-20 60
Hård 5 1200 10-12 90
TRB 10 2000 12-15 65
Beige 10 2000 10-12 40
Blå 10 1200*/2000 4*-12 45
Correx® slitagesskydd och Correx® blank trumbeläggning

Correx® slitagesskydd och Correx® blank trumbeläggning

Anläggningsskydd