Bandunderhåll

Conrema® reparationsmaterial

För att en transportanläggning ska vara användningsklar och kunna drivas utan oplanerade stopp krävs underhåll och skötsel av anläggning och transportband. Vid nödvändiga reparationer är det av kostnadsskäl nödvändigt att minimera stilleståndstiden. Det blir möjligt med hjälp av Conrema® kallreparationsmaterial.

Conrema® reparationsmaterial

Användning

  • Kallreparation av väv- och stålband
  • Standardprogram
Correx® slitagesskydd och Correx® blank trumbeläggning

Correx® slitagesskydd och Correx® blank trumbeläggning

Bandunderhåll
Produktutbud
  Längd
m
Bredd
mm
Tjocklek
mm
Kommentar / typ
Conrema® reparationsband 10 50-300 2.0  
Conrema® reparationsband
fabric reinforced
10 100-300 4.0  
Conrema® reparationsmaterial
(skurna kanter)
5
5
500
500
ca. 1.5
ca. 3.0
Kontaktskikt en sida
Kontaktskikt en sida
Conrema® reparationsmaterial
(skurna kanter)
5 500 ca. 1.5 Kontaktskikt båda sidor
Conrema® reparationsmaterial
(skurna kanter)
5 500 ca. 3.0 Kontaktskikt båda sidor
Conrema® fyllningsgummi 10 1200 0.8 Kontaktskikt
Conrema® reparationsvävnad EP160 10 1200 1.8