Vakuumfilterband

Filtrering och transport i ett steg

Avskiljning av vätskor och fasta partiklar, t.ex. vid borttagning av svavel från rökgaser i kolkraftverk.

CONTI® vakuumfilterband avskiljer fasta partiklar och vätskor med (eller utan) vatten-, lut- och syratvätt. Banden bildar ett kontinuerligt löpande tråg för upptagning och transport av filterduk, filterkaka, suspension och tvättlösning samt bortledning av filtratet. Det sugs bort med hjälp av tyngdkraften och det vakuum som skapas via bandspåren.

Under transportsträckan flödar suspensionsvätskan genom filterduken I bandets spår. Via en vakuumbox, som är monterad i längsgående riktning, och ett hål i bandet leds suspensionen bort. Den förtorkade filterkakan tippas av när bandet vänder.

CONTI® vakuumfilterband kan användas i vakuumbandfilteranläggningar för beredning av mineralier, malm, kemikalier, färgämnen, livsmedel, kol, papper för borttagning av svavel ur rökgaser samt inom gödselproduktionen.

 

Egenskaper:

  • God kemisk beständighet
  • Hög temperaturbeständighet
  • Beständig mot åldrande och revor
  • Hög hållfasthet
  • Låg tänjningsgrad
  • Stabil i tvärsgående riktning

 

Produktutbud:

  • Bandet kan fås i upp till 4800 mm bredd
  • Kompletteras med kantprofiler, däck, kedjekoppling
  • Utföranden: normalt, värmebeständigt, olje- och fettbeständigt

 

Broschyrer om ContiTech specialtransportband och specialprodukter

Vakuumfilterband – Specialtransportband och specialprodukter

Vakuumfilterband – Specialtransportband och specialprodukter

Vakuumfilterband – Specialtransportband och specialprodukter

Vakuumfilterband – Specialtransportband och specialprodukter