Modern tillverkningsteknik

på plats, garanterar den höga kvaliteten hos våra produkter

Tillverkningsmetoder som är anpassade optimalt till varandra samt omfattande testnings- och kvalitetssäkringsåtgärder sörjer för den höga kvaliteten hos våra produkter – på kundnära tillverkningsorter i Europa, Mellan- och Sydamerika och i Asien.

CONTI® PRO tekniken är ledande och unik och används vid vår anläggning i Northeim där vi tillverkar transportband, slitageskyddsplattor och specialprodukter av högsta kvalitet. Tillverkningen omfattar fyra steg:

  • Råämnestillverkningen CONTI® CAMA för kontinuerlig tillverkning av stommar
  • CONTI® DOBA för vulkanisering av textiltransportband på två dubbelbandanläggningar för bästa ytfinish
  • Roller-Head-anläggningen CONTI® ROLL för kontinuerlig tillverkning av upp till 2850 mm breda gummiplattor för ståltransportband med genomgående kvalitet från kant till kant
  • CONTI® AUMA för kontinuerlig vulkanisering av upp till 2000 mm breda produkter med bästa ytfinish och minimalt avfall.
  • Vid tillverkningen av ståltransportband möjliggör den datorövervakade förspänningen av vajrarna i hela produktionslängden och bandbredden en kontinuerligt mät- och reglerbar tillverkningsprocess.

Moderna testcentra är en del av kvalitetssäkringen och bidrar till produktutveckling och tillverkning genom omfattande testprogram.

Alla våra produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001. Därutöver tillverkar vi enligt samtliga relevanta kvalitetsstandarder och normer som DIN, SABS, MSHA, RMA, BS, AS, CSA etc.

CONTI® CAMA Modern tillverkningsteknik

CONTI® CAMA för kontinuerlig tillverkning av stommar

CONTI® ROLL Roller-Head-anläggningen

Roller-Head-anläggningen CONTI® ROLL för kontinuerlig tillverkning av gummiplattfor för ståltransportband